POLITIKA BEZPEČNOSTI

VE SPOLEČNOSTI GPPH S.C. KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, UL. RACŁAWICKA 7, 39-300 MIELEC
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
 • 1. Tato politika se vztahuje na webové stránky na adrese url: www.gpph.cz
 • 2. Operátorem webových stránek a Správcem osobních údajů je: GPPH S.C. Krzysztof Rzeźnik, Wiesław Piechota se sídlem v 39-30 Mielec, Ul. Racławicka 7 Firemní údaje: DIČ: 8172185047, IČO: 368399534
 • 3. E-mailová adresa operátora: krzysztof.rzeznik@gpph.pl, wieslaw.piechota@gpph.pl, biuro@gpph.pl.
 • 4. Operátor je Správcem Vašich osobních údajů uvedených dobrovolně na webových stránkách.
 • 5. Webové stránky využívají osobní údaje pro následující účely:
  • o Obsluha poptávek prostřednictvím formulářů
  • o Prezentace nabídky nebo informací
 • 6. Webové stránky získávají informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  • 1. Dobrovolným uvedením ve formulářích údajů, která jsou ukládané v systémech Operátora.
  • 2. Ukládání souborů cookies v koncových zařízeních (tzv. „cookies“).
2. ZVOLENÉ METODY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATŇOVANÉ OPERÁTOREM
 • 1. Operátor průběžně mění svá administrační hesla.
 • 2. Důležitým prvkem ochrany osobních údajů je pravidelná aktualizace veškerého software, který využívá Operátor pro zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelné aktualizace programátorských komponent.
3. HOSTING
 • 1. Webové stránky jsou hostovány (technicky udržované) na serverech operátora: www.nazwa.pl
4. VAŠE PRÁVA A DALŠÍ INFORMACE O ZPŮSOBU VYUŽITÍ ÚDAJŮ
 • 1. Za účelem povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů a za účelem zajištění skutečné ochrany osobních údajů Operátor jmenoval Inspektora pro ochranu osobních údajů.
 • 2. Inspektorem pro ochranu osobních údajů je: Anna Kagan adresa: ul. Wojska Polskiego 3, 39-30 Mielec kontakt e-mail: anna@bhskorpion.pl, telefon: 17 583 30 10.
 • 3. V některých situacích je Správce oprávněn sdělovat Vaše osobní údaje jiným odběratelů,m, pokud to bude nutné pro plnění s Vámi uzavřené smlouvy nebo pro realizaci pocinností spočívajících na Správci. Toto se také vztahuje na skupiny odběratelů:
  • o oprávněni zaměstnanci a spolupracovníci, kteří využívají údaje za účelem realizace účelu fungování stránek
  • o firmy poskytující marketingové služby pro Správce
 • 4. Vaše osobní údaje zpracované Správcem ne déle než je to nutné pro plnění s nimi spojených úkonů stanovených zvláštními předpisy (např. o vedení účetnictví). Co se týká marketingových údajů tyto údaje nebudou využívané déle než 3 roky.
 • 5. Máte právo požadovat od Správce:
  • o přístup k osobním údajům, které se vztahují na Vás,
  • o jejich upravení,
  • o odstranění,
  • oomezení zpracování,
  • o a přenesení údajů.
 • 6. Máte právo vznést námitky v rozsahu zpracování uvedeného v bodu 3.3, c) v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem provedení oprávněných zájmů realizovaných Správcem, včetně profilování, při čemž právo vznést námitky nebude provedeno v případě existence právně důvodných základů pro zpracování, nadřízených vůči Vám zájmů, práv a svobod, zejména stanovení, nárokování nebo obrany nároků.
 • 7. Proti jednání správce je možné podat stížnost Řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 • 8. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro obsluhu webových stránek.
 • 9. Vůči Vám je možné přijímat úkony spočívající v automatizovaném přijímání rozhodnutí, včetně profilování za účelem poskytování služeb v rámci uzavřené smlouvy a za účelem provedení Správcem přímého marketingu.
 • 10. Osobní údaje nejsou sdělované do třetích států ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neodesíláme mimo území Evropské unie.
5. INFORMACE O FORMULÁŘÍCH
 • 1. Webové stránky shromažďují informace uvedené dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud budou uvedeny.
 • 2. Webové stránky mohou uložit informace o parametrech spojení (označení času, adres IP).
 • 3. Webové stránky mohou v některých případech uložit informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-amilovou adresou osoby vyplňující formulář. V takovém případě e-mailová adresa uživatele se objevuje v url adresy stránky obsahující formulář.
 • 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávané za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem provedení procesu obsluhy servisního hlášení nebo obchodního kontaktu, registrace služeb apod. Po každé kontext a popis formuláře čitelným způsobem informuje, pro jaký účel slouží.
6. LOGY SPRÁVCE
 • 1. Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat logování. Tyto údaje jsou využívané pro správu webových stránek.
7. DŮLEŽITÉ MARKETINGOVÉ TECHNIKY
 • 1. Operátor využívá statistickou analýzu provozu na stránkách, přes Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Operátor neodesílá operátorovi této služby osobní údaje, a pouze anonymizované informace. Služba je založena využití cookies v koncovém zařízení uživatele. V rozsahu informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google uživatel může prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
8. INFORMACE O SOUBORECH COOKIE
 • 1. Webové stránky využívají soubory cookie.
 • 2. Soubory cookie (tzv. „cookies”) jsou informatické údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele webových stránek a jsou určeny pro používání internetových stránek webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 • 3. Subjekt umisťující na koncovém zařízení Uživatele wbových stránek soubory cookies a získávajícím přístup k nim je operatér webových stránek.
 • 4. Soubory cookie jsou vyaužívané pro následující účely:
  • 1. udržení spojení uživatele webových stránek (po přihlášení), díky tomu uživatel nemusí uvést login a heslo na každé podstránce webu,
  • 2. realizaci cílů uvedených ve výše uvedené části „Důležité marketingové techniky“,
 • 5. V rámci webových stránek se využívají dva základní druhy cookie souborů: „relační” (session cookies) a „stálé” (presistent cookies). „Relační“ cookies jsou prozatímní soubory, které jsou uložené na koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění webových stránek nebo vypnutí software (internetového prohlížeče). „Stíálé“ cookie jsou uložené na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do okamžiku jejich smazání Uživatprvků
 • 6. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení připouští ukládání cookie souborů v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou provést změnu nastavení v tomto rozsahu. Internetový prohlížeč umožňuje smazání cookie souborů. Je možné také blokování cookie souborů podrobné informace o tomto obsahuje pomoc nebo dokumentace internetového prolížeče.
 • 7. Omezení použití souborů cookies mohou mít vliv na funkce dostupné na internetových stránkách Servisu.
 • 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webových stránek mohou být také využívané subjekty spolupracujícími s operátorem webových stránek, zejména se to vztahuje na společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).
PRÁVNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZU REPRODUKOVÁNÍ
 • 1. Všechny materiály nacházející se na webových stránkách www.gpph.cz jsou chráněné autorskými právy. Majitelem majetkových práv k na stránce nacházejícím se materiálům je GPPH S.C. se sídlem v Mielcu.
 • 2. Majitelem autorských práv si vyhrazuje ve smyslu čl. 25 odst. 1 bod 1 zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a srodných právech, že další distribuce materiálů zveřejněných na webových stránkách www.gpph.cz bez písemného souhlasu je zakázané.
 • 3. Je zakázané reprodukování a distribuce bez příslušného svolení fotografií, grafik, textů, grafiky apod. umístěných na webových stránkách, pod hrozbou právních sankcí.
 • 4. Zakazuje se umisťovat matriály nebo jejich části pocházející z www.gpph.cz na jakýchkoliv webových stránkách nebo serveru.
 • 5. Porušení zákazů popsaných v bodech 3 a 4 výše, včetně nezákonného použití vizualizací a fotografií produktů GPPH, bude mít za následek podniknutí veškerých právních kroků ze strany GPPH k ochraně jejích práv, včetně nároků na náhradu škody ve výši 100 000 EUR za každý den porušení (nezákonné použití).