Logo GPPH

Politica de seguridad

w Firmie GPPH S.C. KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, Ul. Racławicka 7, 39-300 Mielec

1. Informacje ogólne

 • 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: gpph-group.com
 • 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: GPPH S.C. Krzysztof Rzeźnik, Wiesław Piechota z siedzibą w 39-30 Mielec, Ul. Racławicka 7
  Dane firmy: NIP:8172185047, REGON: 368399534
 • 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: krzysztof.rzeznik@gpph.pl, wieslaw.piechota@gpph.pl, biuro@gpph.pl.
 • 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • o Obsługa zapytań przez formularz
  • o Prezentacja oferty lub informacji
 • 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 • 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: ovh.com

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 • 1. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
 • 2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Grzegorz Ćwięka, email: bhpgc@bhpgc.pl, tel. +48 600 455 279
 • 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 • 4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • 5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • o ich sprostowania,
  • o usunięcia,
  • o ograniczenia przetwarzania,
  • o oraz przenoszenia danych.
 • 6. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • 9. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • 10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 • 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 • 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 • 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 • 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Nota prawna odnośnienie zakazu kopiowania

 1. 1Wszystkie materiały umieszczone w serwisie gpph-group.com są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest GPPH S.C. z siedzibą w Mielcu.
 2. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej gpph-group.com bez pisemnej zgody jest zabronione.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie, bez stosownego pozwolenia, zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, tekstów, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.
 4. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z gpph-group.com na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
 5. Naruszenie zakazów opisanych w pkt 3 i 4 powyżej, w tym bezprawne korzystanie z wizualizacji i zdjęć produktów GPPH, skutkować będzie podjęciem przez GPPH wszelkich działań prawnych zmierzających do ochrony jego praw, w tym dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w wysokości 100 000 € za każdy dzień naruszenia (bezprawnego korzystania).
Logo GPPH

mesas de soldadura
tradicionales

EXPERT
PRO PLUS ECO

Tradycyjny stół spawalniczy PRO z ułożoną konstrukcją

Nierdzewne
Mesas de soldadura

PRO INOX | PLUS INOX

Stół PLUS INOX z konstrukcją

Modulares
Mesas de soldadura 

MWT

Pojedynczy modułowy stół spawalniczy

Mesas de soldadura
elevables XWT

XWT | XWT INOX

Stół podnoszony XWT
Stół podnoszony XWT INOX

Mesas de soldadura
y montaje

Trabaje con eficacia y precisión en construcciones planas y espaciales con nuestras herramientas y equipos para mesas de soldadura.

Elija juegos de herramientas ya preparados o componga su propio juego y obtenga una mejora en su trabajo diari

Utillaje
Utillaje
Productos químicos para mesas de soldadura
GPPH CHEM - Protector

PROTECTOR

GPPH CHEM - HD Cleaner

HD CLEANER

El cuidado de la mesa de soldadura es la clave de su larga vida. Elija los productos químicos profesionales de GPPH CHEM y disfrute de un trabajo eficaz durante muchos años.

En nuestra gama encontrará productos especiales que le proporcionarán la protección y el cuidado adecuados para su mesa de soldadura.

GPPH Chem
Carros de herramientas GPPH

Consiga una organización perfecta con nuestro pequeño carro de herramientas, que le permitirá tener todas sus herramientas al alcance de la mano.

¿Necesita aún más capacidad? En nuestro gran carro de herramientas caben hasta los juegos de herramientas más voluminosos. Todo estará organizado y listo para usar.

Carros de herramientas
Estación de rectificado
y soldadura

Nuestras innovadoras estaciones de amolado y soldadura eliminan eficazmente el polvo y los gases generados durante los trabajos de amolado y soldadura. Funcionan junto con un extractor o ventilador con filtro, mejorando eficazmente la calidad del aire alrededor de la estación de trabajo.

Le ayudarán a conseguir una mayor eficacia en su trabajo, centrándose en obtener resultados excelentes.

Stanowiska szlifiersko-spawalnicze SOG