SÄKERHETSPOLICY

FÖR FÖRETAGET GPPH S.C. KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, UL. RACŁAWICKA 7, 39-300 MIELEC
1. ALLMÄN INFORMATION
 • 1. Denna policy gäller webbplatsen som verkar på webbadressen: www.gpph.se
 • 2. Webbplatsoperatören och personuppgiftsansvarige är: GPPH S.C. Krzysztof Rzeźnik, Wiesław Piechota med säte: 39-30 Mielec, Ul. Racławicka 7
  Företagsuppgifter: Moms reg. nr: 8172185047, Org. nr: 368399534
 • 3. Operatörens e-postadress: krzysztof.rzeznik@gpph.pl, wieslaw.piechota@gpph.pl, biuro@gpph.pl.
 • 4. Operatören är personuppgiftsansvarig över dina personuppgifter gällande uppgifterna som tillhandahålls frivilligt på webbplatsen.
 • 5. Webbplatsen använder personuppgifter i följande syften:
  • o Hantering av förfrågningar via formulär
  • o Presentation av offert eller information
 • 6. Webbplatsen får in information om dess användare och deras förfarande på följande sätt:
  • 1. Genom data som frivilligt fylls in i formulär som överförs till operatörens system.
  • 2. Genom cookie-filer sparade i slutenheter (så kallade "kakor").
2. UTVALDA DATASKYDDSMETODER SOM TILLÄMPAS AV OPERATÖREN
 • 1. Operatören ändrar periodvis sina administrativa lösenord.
 • 2. Ett viktigt inslag i dataskyddet är regelbunden uppdatering av all programvara som används av operatören för att behandla personuppgifter vilket i synnerhet innebär regelbundna uppdateringar av programmeringskomponenter.
3. HOSTING
 • 1. Webbsidan är värd (tekniskt underhållen) på operatörens server: www.nazwa.pl
4. DINA RÄTTIGHETER OCH YTTERLIGARE INFORMATION OM HUR PERSONUPPGIFTERNA ANVÄNDS
 • 1. För att uppfylla de skyldigheter som framkommer av bestämmelserna om skydd av personuppgifter och för att säkerställa faktiskt dataskydd utsåg operatören ett dataskyddsombud.
 • 2. Dataskyddsombud: Grzegorz Ćwięka, e-postadress: bhpgc@bhpgc.pl, Telefonnummer: +48 600 455 279.
 • 3. I vissa situationer har administratören rätt att överlämna dina personuppgifter till andra berörda parter ifall detta blir nödvändigt att fullgöra det avtal som ingåtts med dig eller att fullgöra de skyldigheter som åligger administratören. Detta gäller följande grupper:
  • o behöriga anställda och medarbetare som använder data för att uppnå syftet med webbplatsens funktion.
  • o företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster till administratören
 • 4. Dina personuppgifter behandlas av administratören inte längre än det föreligger vara nödvändigt för att utföra de relaterade åtgärder som anges i separata regler (till exempel om redovisning). När det gäller marknadsföringsdata kommer uppgifterna inte att behandlas under längre tid än tre år.
 • 5. Du har rätt att begära hos administratören:
  • o tillgång till dina personuppgifter,
  • o dess korrigering,
  • o borttagning,
  • o begränsning av dess behandlingen,
  • o eller dess överföring
 • 6. Du har rätt att invända när det gäller hanteringen av personuppgifter som anges i punkt 3.3 c) mot behandling av personuppgifter som utförs i samband med de legitima intressen som administratören förväntas verkställa, däri profilering. Dock rätten att invända kan inte utkrävas när det finns lagligt giltiga grunder för databehandlingen för intressen, rättigheter och friheter som står över din rätt, särskilt vid upprättande, utövande eller i händelse då anspråk görs.
 • 7. Administratörens åtgärder kan överklagas till polsk dataskyddskommissionär (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 8. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att driva webbtjänsten.
 • 9. Gentemot dig kan åtgärder vidtas som består av automatiserat beslutsfattandeprocess, inklusive profilering för att tillhandahålla tjänster enligt det ingångna avtalet och för att genomföra direktmarknadsföring.
 • 10. Personuppgifter överförs inte från tredjeländer i den mening som avses i bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Detta betyder att vi inte överför dem utanför Europeiska unionen.
5. UPPGIFTER I FORMULÄR
 • 1. Webbtjänsten samlar in uppgifter som tillhandahålls frivilligt av användaren, inklusive personuppgifter, om dessa tillhandahålls.
 • 2. Webbtjänsten kan registrera information om anslutningsparametrar (tidsstämpel, IP-adress).
 • 3. Webbtjänsten kan i vissa fall registrera information som underlättar sammankopplingen av data i formuläret med användarens e-postadress. I det här fallet visas användarens e-postadress inuti webbadressen på sidan som tillhandahåller formuläret.
 • 4. Uppgifterna i formuläret behandlas i syftet som framkommer i ett visst formulär, till exempel för att hantera en serviceförfråga eller för en kommersiell kontakt, tjänstregistrering osv. Varje gång anges tydligt sammanhanget och beskrivningen av formuläret och vad det används för.
6. ADMINISTRATÖRS LOGGAR
 • 1. Information om användarnas förehavande på webbplatsen kan loggas. Dessa uppgifter används för att administrera webbplatsen.
7. VÄSENTLIGA MARKNADSFÖRINGSTEKNIKER
 • 1. Operatören använder statistisk analys av webb trafik via Google Analytics (Google Inc. med säte i USA). Operatören tillhandahåller inte personuppgifter till operatören av denna tjänst, utan endast anonymiserade statistiska uppgifter. Tjänsten baseras på användningen av cookies på användarens slutenhet. När det gäller information om användarinställningar som samlats in av Googles annonsnätverk kan användaren se och redigera information som kommer via cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/
8. INFORMATION OM COOKIES
 • 1. Webbplatsen använder cookies.
 • 2. Cookie-filer (så kallade "kakor") är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på användarens slutenhet och är avsedda att användas på webbsidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, lagringstiden på slutenheten och ett unikt nummer.
 • 3. Juridisk person som placerar kakor på användarens slutenhet och får åtkomst till dem är webbplatsoperatören.
 • 4. Cookies används i följande syften:
  • 1. att behålla användarens session (efter inloggning) vilket gör att användaren inte behöver ange inloggningen och lösenordet på varje undersida på webbplatsen;
  • 2. utföra de syften som anges ovan i avsnittet "Väsentliga marknadsföringsmetoder";
 • 5. Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: "session" (session cookies) och ”fasta” (persistent cookies). Session cookies är tillfälliga filer som lagras i användarens slutenhet fram tills utloggning, navigering ifrån webbsidan eller avstängning av mjukvaran (webbläsaren). Permanenta cookies som lagras på användarens enhet för den tid som anges i parametrarna eller tills de tas bort av användaren.
 • 6. Mjukvaran som används för att surfa på webbplatser (en webbläsare) tillåter cookies som standard på användarens slutenhet. Webbplatsanvändare kan ändra inställningarna i detta avseende. Cookies kan raderas i webbläsaren. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information om detta finns tillgänglig i webbläsarens hjälpavsnitt eller dess dokumentation.
 • 7. Begränsningar av användningen av kakor kan påverka vissa funktioner som finns på Servicens webbsidor.
 • 8. Kakor som placeras på användarens slutenhet kan också användas av parter som samarbetar med webbplatsoperatören. I synnerhet gäller detta: Google (Google Inc. med säte i USA), Facebook (Facebook Inc. med säte i USA), Twitter (Twitter Inc. med säte i USA).
JURIDISKT KUNGÖRELSE GÄLLANDE FÖRBUD MOT KOPIERING
 • 1. Allt material som publiceras på webbplatsen www.gpph.se är upphovsrättsskyddat. GPPH S.C. med säte i Mielec äger rätten till materialet som publiceras på webbplatsen.
 • 2. Ägaren av rätten till upphovsrätt, i den mening som avses i art. 25 kapitel 1, punkt 1 i lagen från den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter, förordnar att vidare distribution av material som publiceras på webbplatsen www.gpph.pl utan skriftligt medgivande är förbjudet.
 • 3. Det är förbjudet att utan tillstånd kopiera och distribuera bilder, grafik, texter osv. som publiceras på webbplatsen och kan komma att bli objekt för rättsliga sanktionsåtgärder.
 • 4. Det är förbjudet att placera material eller delar därav från www.gpph.se på någon annan webbplats eller server.
 • 5. Överträdelse av förbuden som beskrivs i punkterna 3 och 4 ovan, inklusive olaglig användning av visualiseringar och foton av GPPH-produkter, kommer att leda till att GPPH vidtar alla rättsliga åtgärder för att skydda dess rättigheter, inklusive skadeståndskrav på 100 000 euro för överträdelser varje dag (olaglig användning).